Yetişkinlerde idrar inkontinansını anlamak

İdrar inkontinansı, istemeden idrar kaçırma olaylarının tamamını kapsamına alan bir terimdir. , karma idrar inkontinansı, ve çok daha fazlası gibi pek çok farklı tür mevcuttur.

Tüm sorunları aynı değildir ve erkek inkontinansı, kadın inkontinansı, yaşlılarda inkontinans ve çocuklarda inkontinans gibi türlerin farklı nedenleri vardır. İstemeden kaçırılan idrarın miktarı da değişiklik gösterir. Bir doktor, inkontinansın türü, sıklığı ve ciddiyetine bakarak daha derinlemesine bir teşhis koyabilir. Yani, idrar kaçırma, “zayıf mesane” veya diğer mesane sorunları deneyimlemekteyseniz, doktorunuza danışmalısınız.

Yetişkinlerde farklı inkontinans türleri

, örneğin öksürürken, hapşırırken veya gülerken kendinizi zorladığınızda idrar kaçırmanız anlamına gelir. Kadınlarda en yaygın olarak görülen, erkekler arasında da nadiren görülen bir türdür.
 
ise, idrara çıkma konusunda acil bir dürtü ile bağlantılı sorunları demektir. Sızıntının miktarı, küçük damlalardan mesanenin tamamının boşalmasına dek değişiklik gösterebilir. Bu tür bir inkontinansın ardında yatan sebepler arasında prostat büyümesi, idrar yolu enfeksiyonu veya fazla sıvı alımı gibi farklı nedenler olabilir. Bu nedenle doğru tedavi için doğru bir teşhis konulması önemlidir.
 
Karma inkontinans , hem stres inkontinansı hem de sıkışma inkontinansının bir bileşimidir. Bunun anlamı, hem sıkışma hem de kendinizi kasma sırasında sızdırmalar yaşamanızdır.
 
, mesanenin tamamen boşalamadığı ve artık idrarla dolduğu zaman oluşur. Bu tür bir sorunun en yaygın nedeni, örneğin büyümesi nedeniyle üretranın tıkanmasıdır. Boşaltma yapmak için tam anlamıyla kasılmayan bir mesane kası da nedenler arasında olabilir; örneğin şeker hastalığı nöropatisi ile alakalı bir durum gibi. 
 
Nörolojik Mesane Bozukluğu beyin, omurilik veya sinirlerde oluşan bir hasara bağlıdır. Nörolojik mesane bozukluğu, travma, inme, multipl skleroz ve Parkinson hastalığı nedeniyle oluşan hasarlardan şikayetçi olan hastaları etkileyebilir. 
 
idrar yapmayı bitirdikten hemen sonra istemeden idrar kaçırma durumuna verilen addır. Nedeni, üretrada idrar kalmasıdır. Sorun erkeklerde daha yaygın olup, bazen kalan idrarı atmak için perineum’a önden baskı yaparak önlenebilir. Ayrıca üretrayı destekleyen kasların zayıf olması nedeniyle kadınları da etkileyebilir.
 
Fonksiyonel inkontinans , bir tür hareket engeli nedeniyle tuvalete zamanında yetişememe anlamına gelir. Görme zorlukları, azalan kognitif fonksiyon ve hareket kabiliyetinin düşmesi, fonksiyonel inkontinansa neden olabilir.