Yenilenebilir elektrik nedir ve neden TENA buna geçiş yapıyor?

“Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriği kullanmak karbon salınımlarının düşmesini sağlar ve küresel çapta yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi olan iklim değişikliğinin etkilerini hafifletir. Yenilenebilir elektrik ürünlerimizin karbon ayak izini azaltır ve sürdürülebilirliğe yönelik olarak atacağımız adımlarının önemli bir parçasını oluşturur”

Axel Thegerström Edh, Sürdürülebilirlik Direktörü, , Essity Küresel Markası, Yenilikçilik ve Sürdürülebilirlik

Her şey kaynaklarla ilgilidir.

Temiz enerji olarak da bilinen yenilenebilir enerji, doğanın insan ömrü dahilinde sürekli olarak yenilediği ve düşük karbonlu doğal kaynaklardan elde edilen enerjiyi ifade eder. Bulunabilirlikleri zamana, konuma ve hava durumuna bağlı olsa da güneş ışığı her zaman parlamaya ve rüzgar her zaman esmeye devam eder.  
 
Yenilenebilir enerji kaynakları, sera gazı salınımlarının ve enerji üretiminde ortaya çıkan hava kirliliğinin azalmasına yardımcı oldukları için geleneksel enerji kaynaklarına kıyasla çevre için çok daha iyidir. Yenilenebilir enerjinin bir alt grubu olan yenilenebilir elektrik, özellikle yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriği ifade eder ve kullanım alanı ev ve işletmelerdir. 

Peki bu kaynaklar nelerdir?

GÜNEŞ – En çok bulunan yenilenebilir enerji kaynağımız Güneşin yaydığı ışık ve ısıdır. Sürekli gelişen çeşitli teknolojiler sayesinde bu kaynaktan faydalanılabilir. Yeryüzündeki kullanılabilir güneş enerjisi miktarı dünyanın mevcut enerji ihtiyacının çok üzerindedir ve gelecekteki enerji ihtiyacımızı kolayca karşılayabilir. 
 
RÜZGAR –Rüzgar enerjisi, rüzgarın kinetik enerjisini elektriğe dönüştürmek için türbinleri kullanır. Bir rüzgar türbininin dönen pervaneleri, dönüş hızını arttırmak için dişli sistemini hareket ettiren dahili bir şaftı döndürerek elektrik üreten jeneratöre güç verir. 
 
SU GÜCÜ - Rüzgar enerjisi gibi su enerjisi de dünyanın en eski ve halen önde gelen temiz enerji kaynaklarından biridir. Enerji üretmek için dönen türbinlerden faydalanılan bu enerji türünde rüzgar yerine aşağıya düşen veya hızlı akan su kullanılır. Su türbinleri, akmakta olan suyun doğal enerjisini yakalaması için barajların içine veya şelalelerin altına inşa edilir. 
 
BİYOKÜTLE – Biyokütle malzemeleri canlı nesnelerden elde edilir. Bu malzemelerden en çok kullanılanları odun, bitki ve atıklardır. Biyokütleleri öncelikli olarak ürünlerimizin üretim malzemesi olması için geri dönüştürürüz. Biyokütlelerin geri dönüşümünün mümkün olmadığı durumlarda ikinci tercihimiz, onları enerji için kullanmaktır. 
 
JEOTERMAL – Jeotermal enerji hem güneş sistemi içindeki oluşumu hem de minerallerin radyoaktif çürümesi neticesinde gezegenimizin içinde sürekli olarak üretilen bir ısıdır. Bu enerji dünyanın her yerinde bulunabilir ancak volkanik faaliyetlerin veya doğal kaplıcaların bulunduğu yeryüzünün yüzeyine en yakın olduğu bölgelerde en kolay şekilde faydalanılır. 

Nükleer enerji nedir ve neden yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmez?

Nükleer enerji, atomların parçalanmasıyla elde edilir ve bu muazzam enerjiyi elektriğe dönüştürmek için buhar kullanır. Bu, dünya genelindeki nükleer enerji santrallerinde gerçekleştirilen uzun ve riskli bir işlemdir. 
 
Bazı enerji analistleri, düşük karbon riski nedeniyle nükleer enerjinin yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanırlar. Ancak, nükleer enerjinin oluşturulmasında, birkaç yüzyıl sürse bile eninde sonunda tükenecek ağır bir metal element olan Uranyum gereklidir.  
 
Daha da önemlisi, nükleer enerji her ne kadar sera gazı üretmese de canlı organizmalar için son derece tehlikeli atıklar üretir ve bu atıkların binlerce yıl boyunca güvenli bir şekilde saklanması gerekir. 

TENA’da yenilebilir elektrik

TENA’da hiç durmadan keşfediyor ve yenilikler geliştiriyoruz. İnsanların hayatlarını iyileştirmek için yeni yollar bulurken aynı zamanda ürünlerimizin karbon ayak izini de azaltıyoruz.  
 
2008’den bu yana ürünlerimize bağlı karbon ayak izimizi Avrupa’da %11-33 oranında düşürdük. Tüm Avrupa fabrikalarımızda %100 yenilenebilir enerjiye geçtiğimizde, bu rakamlarda %6 oranında bir ek iyileşme sağlayacağız. Böylece, 2030 yılına kadar bu oranı yarı yarıya düşürmeye yönelik iddialı hedefimizde emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. 
 
Ve elbette, ürünlerimizde kullanılan taze elyafın tamamının sorumlu ormancılık kapsamındaki yüksek taleplerimizi karşıladığını gösteren FSC veya PEFC sertifikasına sahip olması gibi satın aldığımız elektrik de bu elektriğin kaynağının yenilenebilir olduğunu garanti eden Avrupa Elektrik Sertifikası Sistemi (EECS) tarafından %100 yenilenebilir olarak belgelendirilmiştir. 
 
Kendi sağlığınızdan veya sevdiğiniz kişilerin sağlığından fedakarlık etmeden düşük karbonlu bir hayat sürmenize yardımcı olan ürünler tasarlamak istiyoruz. Ve bu yolda ilerliyoruz. Adım adım.