Kullanım Ömrü Değerlendirmeleri

Çevresel ayak izinizi azaltırken refahınızı arttırmak istiyoruz. Kullanım Ömrü Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment-LCA) bir ürünün kullanım ömründeki toplam çevresel etkisini ölçmek için kullanılan doğrulanmış tek araçtır. Kullanım Ömrü Değerlendirmelerini yenilikçi çalışmalarımıza uyarlayarak, daha akıllı tasarımlar ve üstün nitelikli malzeme kullanımıyla başlayıp kaynak verimliliği daha yüksek üretim ve taşıma süreçleriyle, son olarak da kullanım ve kullanım sonrasındaki dönüşüm aşamasında ürünlerimizin atık miktarını minimize edebiliriz. 

En büyük çevresel etkiyi ham maddelerin üretilmesi aşamasında yaratabiliyoruz, ikinci sırada ise tüketim sonrası aşama geliyor. Bu, üstün nitelikli malzemeleri daha az kullanmamızı sağlayacak daha akıllı tasarımlara sahip olmayı düşünmek zorunda olduğumuz anlamına gelir.

Susan Iliefski Janols, Sürdürülebilir Ürünler ve Hizmetler Başkan Yardımcısı , Küresel Marka, Yenilik ve Sürdürülebilirlik

Daha küçük karbon ayak izine sahip olmamızı sağlayan anahtar

Yukarıdaki videoda, Sürdürülebilir Ürünler ve Hizmetler Başkan Yardımcımız Susan Iliefski Janols, Kullanım Ömrü Değerlendirmeleri ile ilgili çalışmalarımızın 90’lı yıllarda nasıl başladığı ve mevcut ve uzun vadeli operasyonlarımız için ne anlama geldiği hakkında konuşuyor. 
 
İşte birkaç önemli faydalı bilgi: 
 
  • Kullanım Ömrü Değerlendirmesi (LCA); malzemelerin ve ürünlerin üretiminden dağıtım, kullanım ve kullanım sonrası dönüşüm aşamalarına kadar bir ürünün kullanım ömrünün tamamı boyunca toplam çevresel etkisini ölçebilmenizi sağlayan tek araçtır. 
  • Bir yenilik için gerçekleştirilen Kullanım Ömrü Değerlendirmesi bir ürün sınıfı için aynı bilimsel yöntem ve standartlara dayanır, ancak bir ürün sınıfı için gerçekleştirilen bir Kullanım Ömrü Değerlendirmesi bir bölgede belirli bir süre boyunca satılan tüm ürünleri kapsar. Bu, yenilikleri günlük üretime adım adım iyileştirmelerle dahil etmeniz anlamına gelir. 
  • Kullanım Ömrü Değerlendirmeleri daha akıllı tasarımların geliştirilmesi, üstün nitelikli malzemelerin kullanılması ve atıkların minimize edilmesi gibi yöntemlerle minimum karbon ayak izine sahip kaliteli ürünleri nasıl tasarlayıp geliştireceğimiz hakkında düşünmemizi sağlar. 
  • Bir Kullanım Ömrü Değerlendirmesinin sonucu, bir ürün hakkındaki çevresel bilgilerin kullanım ömrünün tamamına dayalı olarak bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulandığı Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Declaration-EPD) ile duyurulabilir. TENA ürünlerinin çoğunun Çevresel Ürün Beyanlarına, EPD’nin web sitesinden ulaşılabilir.