Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

 

  • Sunduğumuz ürün ve hizmetler ile ilgili olarak , sahip olduğumuz tüm bilgi varlıklarının ve ilgili taraflarımıza ait tüm bilgilerin , kişisel verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı,
 
  • Bilgi güvenliği ile ilgili risklerimizi belirlemeyi, değerlendirmeyi ve gerekli kontrolleri uygulamayı,
 
  • Uluslararası yasal şartlar ile standart şartlarını karşılamayı,
 
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği ile ilgili farkındalıklarını arttırmayı,
 
  • İlgili taraflarımız ile olan ilişkilerimizi bilgi güvenliği şartları doğrultusunda düzenlemeyi ve  yürütmeyi,
 
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

  

 

taahhüt ediyoruz.