<country> konumunda yer alıyorsunuz

Yerel bilgiler için TENA piyasa bilgilerinin yer aldığı sitenize gidin.

TENA Men Emici Koruma Seviye 2, ürünün önü ve paket sızıntılara ve sıkışmalara karşı güvende kalmak için orta seviyede emilim kontrolü Ücretsiz numune talep edin Bugün sipariş verin

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

 

  • Sunduğumuz ürün ve hizmetler ile ilgili olarak , sahip olduğumuz tüm bilgi varlıklarının ve ilgili taraflarımıza ait tüm bilgilerin , kişisel verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı,
 
  • Bilgi güvenliği ile ilgili risklerimizi belirlemeyi, değerlendirmeyi ve gerekli kontrolleri uygulamayı,
 
  • Uluslararası yasal şartlar ile standart şartlarını karşılamayı,
 
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği ile ilgili farkındalıklarını arttırmayı,
 
  • İlgili taraflarımız ile olan ilişkilerimizi bilgi güvenliği şartları doğrultusunda düzenlemeyi ve  yürütmeyi,
 
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

  

 

taahhüt ediyoruz.