Yaşlılarda İdrar Kaçırma

Yaşlılarda idrar kaçırma

Yaşlılarda idrar kaçırma, yaş ve metabolizmaya bağlı olarak görülebilen çeşitli sorunlardan bir tanesi olarak kabul edilir. Nedenleri konusunda pek çok ihtimalin bulunduğu ve ortaya çıktığında yaşlılar için ciddi sorunlara neden olan idrar kaçırma ile ilgili detaylar vermeden önce idrar kaçırmanın ne olduğu ile ilgili incelemeler yapmak gerekir.

Tıp biliminde adına üriner inkontinans denen ve halk arasında idrar kaçırma olarak bilinen sorun; idrarın istem dışında idrar yolundan dışarı çıkması olarak da tanımlanabilir. Genellikle çok gülme, hapşırma, egzersiz yapma ve yürüme etkinlikleri gerçekleştirilirken görülen idrar kaçırmanın amiyane tabir ile altına kaçırmak olarak da ifade edildiği söylenebilir. İdrar kaçırma sorunu bir çok farklı nedenden kaynaklanabildiği gibi bir çok farklı şekilde de kendini gösterebilir.Yaşlılarda idrar kaçırma nedenlerini de oluşturabilecek olan söz konusu durumları detaylı bir şekilde incelemek gerekir.

 

İdrar Kaçırma Neden Olur?

Altına kaçırma eyleminin neden ortaya çıktığı ile ilgili pek çok etkenin rol oynadığını ifade etmek gerekir. Bu etkenlerin her biri tek başlarına bir neden teşkil edebileceği gibi, birden fazla etkenin bir araya gelmesi ile de idrarın kaçırılması söz konusu olabilmektedir. Buna bağlı olarak aşağıdaki durumlar idrarın istemsiz bir şekilde dışarı çıkmasına neden olabilir.


  Genetik Nedenler
  Kabızlık
  Aşırı Alkol Tüketimi
  Aşırı Kilolu Olma
  Menopoz Dönemindeki Hormonsal Değişiklikler
  Doğumda Yaşanan Problemler
  Vajinanın Enfeksiyon Kapması
  İdrar Yolu Enfeksiyonu
  Yaşlılık
  İdrar Taşları
  Beynin İşlevselliğini Yitirmesine Neden Olan Hastalıklar (Alzheimer vb.)
  Kontrol Altında Tutulamayan Diyabet (Şeker hastalığı)
  Kas Gevşetici ve İdrar Söktürücü gibi İlaç Kullanımı
  Prostat Büyümesi

Yaşlılarda idrar kaçırma durumuna neden olabilecek olan tüm bu etkenler farklı idrar kaçırma şekillerini ortaya çıkarabilmektedir. Bu anlamda idrarın kaçırılmasının  tek bir şekilde ortaya çıkmadığının vurgulanması şarttır.

Yaşlılarda İdrar Kaçırma Çeşitleri Nelerdir?

Yaşlılarda idrar kaçırma nedenleri farklı şekillerde olsa da idrar kaçırmanı 4 türü olduğu söylenebilir. Bu türleri detayları ile açıklamak gerekirse şunlar ifade edilebilir.


Stres Tipi İdrar Kaçırma

Genellikle kadınlarda görülen en yaygın idrar kaçırma tiplerinden biri olan stres tipi idrar kaçırmanın öksürme, kahkaha atma, yürüme gibi karın içerisindeki basıncın arttığı durumlarda ortaya çıktığı bilinir. Temel nedeni alt idrar yolu üzerinde etkili olan pelvik kaslarındaki zayıflık olarak ifade edilebilecek olan idrarın kaçırılması mesane boşaltımı sırasında kullanılan kaslardaki zayıflık nedeni ile de ortaya çıkabilmektedir.


Taşma Tipi İdrar Kaçırma

Taşma tipi idrar kaçırma, adından da anlaşılabileceği üzere mesanede gereğinden fazla idrarın bulunması sonrasında ortaya çıkan taşma durumudur. İdrar yapma ihtiyacının hissedilmediği bu durumlarda az miktarda idrarın damlaması söz konusu olur. Genellikle diyabet hastalarında yoğun bir şekilde görülen taşma tipi idrar kaçırmanın pelvik cerrahi sonrası ve multipleskleroz hastalarında da görülmesi olasıdır.


Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma

Sıkışma tipi idrar kaçırma genellikle yaşlıların daha sık karşılaştığı tip olarak kabul edilebilmektedir. İdrar yapma ihtiyacının ortaya çıktığı ancak henüz tuvalete ulaşamadan idrarın kaçması durumunu ifade eden bu türde stres tipinin tersine kasların fazla aktifliği ön plana çıkar.


Karışık Tip İdrar Kaçırma

Karışık tip idrar kaçırma sıkışma tipi ile stres tipi idrar kaçırmanın  birlikte görüldüğü durumlar olarak ifade edilebilir.

Yaşlılarda görülen idrar kaçırma tipleri ne olursa olsun belirtilerin önceden saptanması ve tedaviye kısa sürede başlanması elzemdir.