Terimler Listesi

Incontinence words and terminology.

Aşırı aktif mesane (AAM)

Aşırı Aktif Mesane (AAM) sıkışma ile alakalı çeşitli sorunlar için yaygın olarak kullanılan tanımlayıcı bir kelimedir. Bunun anlamı idrar tutamama değil, daha sık idrar yapma ihtiyacı duymanızdır. Bazen tahriş olmuş mesane adı da verilen aşırı aktif bir mesane, genellikle gün içinde sık sık idrara çıktığınız ve bu durumu sıklıkla gece de yaşadığınız anlamına gelir. Unutmayın; mesaneyi günde 4-8 kere boşaltmak normaldir. Aşırı aktif mesane, yaşı ilerlemiş kişiler ve kadınlarda daha yaygındır.

Dermatolojik olarak test edilmiştir

Ürünlerin cilt dostu olduğundan emin olmak için gerçek hayat koşullarında testler gerçekleştirme süreci.

Enürezi

Enürezi, istemeden idrar kaçırmaya verilen addır. İdrar tutamama gece uyurken meydana geldiğinde ona gece işemesi adı verilir.

Fonksiyonel idrar tutamama

Fiziksel veya zihinsel engeller nedeniyle ortaya çıkan zorluklar dolayısıyla tuvalete zamanında yetişememeye verilen addır.  Nedeni yaşlanmaya bağlı olarak fiziksel bozulmalar veya giysileri çabucak çıkarabilme veya tekerlekli sandalyeden tuvalete çabucak geçememe gibi engeller olabilir. Tuvalete zamanında yetişmeyi engelleyen çevresel bariyerler, tuvaletin uzun bir mesafede olması veya akıl karışıklığı yaşayan kişilerin tuvalete nasıl gidileceğini bilmemeleri olabilir. 

Gece idrara çıkma

Geceleri bir veya birden fazla kere idrar yapmak için uyanmanızdır.

Hassas mesane

Sık sık hafif mesane zayıflığı ya da daha doğru bir deyişle idrar kaçırmayı tanımlamak için kullanılır.

İdrar tutamama

İdrar tutamama hastası olma veya idrar tutamama sorunu yaşama, hem idrar hem de dışkı tutamama anlamına gelebilir.

İdrar tutamama bakımı

İdrar tutamama bakımı, bir bireyin mesane veya bağırsak fonksiyonlarını kontrol altına almasına yardımcı olmaktır. Bu da idrar tutamama nedenlerinin saptanması anlamına gelir (ister geçici olsun ister kronik). Çevresel faktörlerin ve gerekli desteğin gözden geçirilmesi ayrıca idrar tutamamaya neden olabilecek olan altta yatan sorunların saptanması bu sürecin parçasıdır. Hedef belirlemek ve gelişmeye yönelik plan yapmak için. İdrar tutamama bakımı özgüven sağlar ve bireyselleştirilmiş bakım rutinleri, tuvalet alışkanlıkları ve bazen idrar tutamama ürünleri ile idrar tutamama sorununun ilerlemesini önleme amacı taşır.  

İdrar tutamama tedavileri

Önerilen pek çok idrar tutamama tedavisi ve yöntemi mevcuttur. Yöntemimiz, mesane eğitimi veya merkezi kaslarınızı güçlendiren pelvik taban kası egzersizi (PTKE) gibi hayat tarzı değişikliklerinden oluşur. Sıvı alım düzenini ve mesaneyi boşaltma şeklini değiştirmek veya kilo kaybı faydalı olabilir.

İdrar tutma

İdrar tutma, mesaneyi boşaltma konusunda yaşanan zorluklara bağlıdır ve genişlemiş bir prostatın neden olabileceği, idrara çıkma sonrası mesanede hala idrar bulunması olarak tanımlanabilir.  Mesane boşaltma zorluklarının belirtileri arasında, kesintili akış anlamına gelebilecek olan zayıf idrar akışı, gerilme ve idrar yapmaya çalışma anı ile akıntının geliş anı arasında bir gecikme olabilir. Mesane dolu kaldıkça taşma nedeniyle idrar tutamama daha sık yaşanabilir.

Kabızlık

Kabızlık, genel olarak dışkılamada zorluk, gecikme veya ağrı olarak tanımlanır ve bu durumun meydana gelmesi için dışkının sert olması şart değildir. Bu durum çocukluk yıllarında oldukça yaygındır.

Kalan idrar

İdrara çıktıktan sonra mesanede kalan idrar miktarı. 

Karma kökenli idrar tutamama

Bu kelimenin tam anlamıyla stres nedeniyle idrar tutamama ve sıkışma nedeniyle idrar tutamamanın bir bileşimidir. Sıkışma hissi mesanenin kasılmasına neden olur fakat pelvik taban kasları, mesanenin boşalmasını engelleyecek kadar kuvvetli değildir. Bu sıklıkla kadınlarda eş zamanlı bir şekilde meydana gelir.  Her iki türden de şikayetçiyseniz, genel olarak bir türün diğerinden daha fazla sorun yaratması olasıdır: bu nedenle öncelikle en sık görülen belirtiyle mücadele etmeye odaklanmalısınız.

Menopoz

Regl faaliyetlerinin kalıcı olarak durduğu dönem.

Mesane günlüğü

Sıvı alımı ve mesane günlüğü diye de bilinir. Sıvı alımı seviyesi, üretilen idrarın miktarını doğrudan etkiler. 3 gün boyunca ne kadar sık idrara çıkıldığı, idrar miktarı, ne kadar sıvı içildiği, tüketilen içeceklerin türü ve zamanının kaydının tutulması, sizin ve tıbbi profesyonellerin, idrar tutamama seviyesi ve türünü anlayıp gereken tedavi şeklini belirlemesine yardımcı olur. Örneğin birey mesaneyi 24 saat içinde 8 defadan fazla olmak üzere boşaltma ihtiyacı duyuyorsa, bunun nedeni sıkışma kökenli idrar tutamama olabileceği gibi tam anlamıyla teşhis ve tedavi edilmesi gereken başka bir durum da olabilir.

Mesane zayıflığı

Mesane zayıflığı (zayıf mesane olarak da bilinir) mesane kontrolünde zorluk yaşanması durumunda istemeden idrar kaçırmaya verilen addır. Kadınlardaki mesane zayıflığı ve erkeklerdeki mesane zayıflığının pek çok çeşitli nedeni vardır. Mesane zayıflığı için olan doğru tıbbi terim, idrar tutamamadır.

Mesanenin yeniden eğitimi

Mesanenin yeniden eğitimi, mesane kapasitesini artırmak ve idrara çıkma sıklığını azaltmak için tasarlanmış bir davranışsal tekniktir. Mesane zamanla daha az tahriş olacak ve daha büyük miktarlarda idrar tutabilecektir. Bir mesane günlüğü (aynı zamanda sıvı alımı veya mesane günlüğü olarak da bilinir) sıkışma nedeniyle idrar tutamama sorununun teşhisi ve mesanenin yeniden eğitimi için bir yol çizme konusundaki ilk adımdır.

Miktürisyon

İdrar yapma faaliyeti (idrar boşaltma veya yapma).

Miktürisyon sonrası sızıntı (MSS)

Miktürisyon sonrası sızıntı (MSS) bireyin idrar yapmayı bitirdikten hemen sonra istemeden idrar kaçırması durumuna verilen addır. Erkekler için bu durum tuvaleti terk ettikten, kadınlar içinse tuvaletten kalktıktan sonra gerçekleşir. Bu aynı zamanda pelvik taban kaslarının zayıf olması durumunda yaygındır.

Nörojenik mesane

Pek çok kas ve sinir, idrar tutmayı sağlamak ve mesane boşaltmayı etkili bir şekilde kontrol etmek için beraber çalışır. Hastalık sonucu olarak sinirlerde meydana gelen zarar, beyin ve mesanenin iletişim kurma yöntemini etkileyebilir. Bu da mesaneyi kontrol edememe veya onu tamamen boşaltamama sorununa yol açar. 

Pelvik taban egzersizleri

Pelvik taban kası egzersizi (PTKE), pelvik taban kasları sıkılıp gevşetilerek yapılan ve mesane desteği ile üretranın kapatma konusunda uyguladığı baskıyı geliştirmek için yapılan bir egzersizdir.  Herhangi bir idrar tutamama türünün etkisini azaltmak için yapabileceğiniz en iyi şey, pelvik tabanınızı güçlendirmektir. Pelvik taban egzersizlerine zaman zaman Kegel egzersizleri adı da verilir.

Pelvik taban kasları

Pelvik taban kasları (veya pelvik kaslar), karın boşluğunun altında yer alan bir kas grubudur. Bunlar, kasık kemiği (ön tarafta) ve omurganızın en altında (arkada) yer alabilir. Ayrıca mesane ve bağırsakları da desteklerler. Bu kasların zayıflaması, idrar tutamama ve anal kapanış kası etkilenmişse dışkı tutamama gibi sorunlara yol açabilir.

Tahriş olmuş mesane

Tahriş olmuş mesane, sıkışma ile alakalı çeşitli sorunlar için kullanılan tanımlayıcı bir kelimedir. Bunun anlamı idrar tutamama değil, daha sık idrar yapma ihtiyacı duymanızdır. Bazen aşırı aktif mesane adı da verilen tahriş olmuş bir mesane, genellikle gün içinde sık sık idrara çıktığınız ve bu durumu sıklıkla gece de yaşadığınız anlamına gelir. Unutmayın; mesaneyi günde 4-8 kere boşaltmak normaldir. 

Taşma nedeniyle idrar tutamama

Taşma nedeniyle idrar tutamama, mesanenin tamamen boşalamadığı ve artık idrarla dolduğu zaman oluşur. Üretranın tıkanması ve/veya fazla gerilmiş ve kapasitesinin üzerinde dolmuş bir mesane kası, mesanenin fazla genişlemesi ve daralması nedeniyle istemeden idrar sızdırmasına neden olur. Erkeklerde prostat büyümesi, taşma nedeniyle idrar tutamamanın yaygın bir nedenidir. Fakat sinirlerin zarar görmesi gibi başka nedenler de olabilir.

Üriner stres nedeniyle idrar tutamama

Üriner Stres Nedeniyle İdrar Tutamama, fiziksel bir çabanın ardından istemeden idrar sızdırma (mesane zayıflığı) şikayetini tanımlayan bir terimdir.  Bu çabalara fiziksel baskı veya öksürme, hapşırma veya gülme gibi eylemler dahil olabilir. Stres nedeniyle idrar tutamama sırasında genellikle küçük miktarlarda idrar sızdırılsa da bu durum, karın bölgesindeki baskı sırasında mesanenin ne kadar dolu olduğuna da bağlıdır.  Stres nedeniyle idrar tutamama, genellikle pelvik taban kaslarının zayıflaması ile alakalıdır ve hamilelik, çocuk doğurma ve menopoz sırasında yaşanan fiziksel zorlukların bir sonucu olabilir. Kadınlardaki üriner stres nedeniyle idrar tutamamaya aynı zamanda stres nedeniyle üriner idrar tutamama veya stres nedeniyle idrar tutamama adı da verilir. 

Yatak ıslatma

Yatak ıslatma ya da gece enürezisi, gece kuru kalmanın beklenmeye başladığı yaşlarda uyurken istemeden idrar kaçırma sorununa verilen addır.  Gece idrara çıkma (nocturia) ise geceleri sık sık idrar yapma isteğinin yaşanmasıdır.