KVKK Aydınlatma Metni

ESSITY TURKEY HİJYEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’, veri sorumlusu olarak aşağıdaki koşullar altında kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri işlemektedir. Detaylar için GİZLİLİK POLİTİKAMIZI ziyaret ediniz.


1)  Veri toplama ve işleme amaçları:

i. Tüketici ve pazarlama ile ilgili araştırma ve analiz yapmak, örneğin müşteri hedefleme ve sınıflandırma;

ii. Pazarlama amacı ile e-mail, anket ve sorular gönderilmesi, örneğin müşteri tecrübesinin araştırılması, müşteri ilişkileri yönetimi;

iii. Essity ürün ve hizmetleri ile ilgili numune, pazarlama ve eğitim bilgileri sağlamak;

iv. Siparişlerin işlenmesi, numune taleplerinin alınması, sevkiyat ve genel idari amaçlar;

v. Müşteri şikayetlerinin işlenmesi;

vi. Gerektiğinde ürün geri çağırılması;

vii. Yeni bir ürün çıktığında bilgilendirmek.


2) Toplanan ve işlenen kişisel verilerin kategorileri

Kişisel veriler, veya kişisel bilgiler, bir kişi hakkında o kişiyi tanımlayabilecek her türlü bilgi anlamındadır. Essity tarafından toplanabilecek, kullanılabilecek, saklanabilecek ve devir edilebilecek bu kişisel veriler arasında şunlar olabilir:

•      Kimlik bilgileri [örneğin isim, kızlık soyadı, soyadı, kullanıcı ismi veya benzeri, medeni hali, unvanı, doğum tarihi ve cinsiyeti].

•      İletişim bilgileri [örneğin fatura adresi, teslimat adresi, e-mail adresi ve telefon numaraları].

•      Mali bilgiler [banka hesap numarası ve ödeme bilgileri].

•      İşlem verileri [örneğin yapılan ödeme bilgileri ve Essity’den alınan ürün ve hizmetler ile ilgili diğer bilgiler].

•      Teknik veriler [örneğin internet protokolü (IP) adresi, giriş verileri, tarayıcı tipi ve versiyonu, zaman dilimi ayarları ve konum, tarayıcı eklenti türleri ve versiyonları, işletim sistemi ve platform, ve web sitesine erişim için kullanılan cihazlar üzerindeki diğer teknoloji].

•      Profil verileri [örneğin kullanıcı ismi ve şifresi, yapılan satın almalar ve siparişleri, ilgi alanları, tercihler, geri dönüşler ve anket yanıtları].

•      Kullanım verileri [örneğin Essity web sitesi, ürün ve hizmetlerini nasıl kullanıldığı hakkında bilgiler].

•      Pazarlama ve İletişim verileri [örneğin Essity tarafından pazarlama çalışmaları sağlanması konusunda yapılan tercihler ve iletişim tercihleri.]

Essity, ayrıca sağlık ile ilgili veriler (örneğin; hasta altı bezi siparişiniz esnasında hastalık verinizi bildirir iseniz sistemimize işlenmiş olacaktır) anlamında hassas kişisel bilgileri (özel nitelikli verileri) toplayabilir ve işleyebilir. Bu tür bilgilerin sağlanması için herhangi bir yasal veya sözleşme kaynaklı yükümlülük yoktur ve bu tür verilerin sağlanmaması herhangi bir sonuç doğurmayacaktır.


3) Essity nasıl veri toplayabilir:

Essity veri toplamak için farklı yöntemler kullanabilir:

•           Doğrudan etkileşim. Form doldururken veya Essity ile posta, telefon, e-mail gibi yöntemler ile iletişim kurarken Essity’e [Kimlik, İletişim ve Mali verilerimi] toplanabilir. Buna, aşağıdaki işlemleri yaparken sağlanan bilgiler de dâhildir:

o   Essity ürün ve hizmetlerine başvuru;

o   Essity web sitesinde hesap açmak;

o   Essity hizmetleri veya yayınlarına abone olmak;

o   Pazarlama amaçlı gönderi yapılmasını onaylamak ,

o   Bir yarışma, promosyon veya ankete katılmak,

o   Soru, telefon, anket formu gibi platformlarda; Essity’e geri dönüş sağlamak,

o   Müşteri hizmetlerine bağlanmak, örn. Essity’e şikayet göndermek.

 

•           Otomatik teknolojiler veya etkileşimler. Essity web sitesi ile etkileşimde bulunulduğu zaman Essity, tarama işlemleri ve modelleri hakkında otomatik olarak Teknik Veri toplayacak. Essity bu kişisel verileri çerez [sunucu kayıtları] ve diğer benzer teknolojileri kullanarak yapmaktadır.

 

4)         Essity ilgili kişiye nasıl ulaşır:

Essity ilgili kişiye telefon, SMS, e-mail, mektup, sosyal medya veya diğer iletişim yöntemleri ile ulaşabilir ancak bunu sadece yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapar.

 

5)         Essity verilerime ne yapacak:

Essity, bireyin kişisel verilerine saygı duyar. Kişisel verilerin üçüncü taraflara devredilmesi ancak yukarıda bahsedilen Amaçları desteklemek için gerçekleşir. Veriler Essity ağı çapında toplanıp işlenebilir ve buna kişisel verilerin Türkiye dışında ve/veya AB/EEA dışında [Essity Hygiene and Health AB İsveç sunucularında] işlenmesi de dâhildir.

Veriler, Amaçlar yerine getirilene kadar, ilgili kişi onayını iptal edilmesine kadar veya aşağıda verilen ilgili kişi hakları uyarınca Essity’i bilgilendirene kadar saklanacaktır.

Essity’nin kişisel verileri otomatik yöntemler ile işlemesinin herhangi bir yasal etkisi veya başka önemli bir etkisi yoktur.


6. İlgili Kişi Hakları:

 Kişisel verisinin şirketimiz bünyesinde  işlendiğini düşünen ilgili kişi, istediği zaman Essity’e erişerek şu taleplerde bulunulabilir:

·        Verilere erişmek;

·        Verilerin düzeltilmesi veya silinmesi;

·        Verilerin işlenmesinin kısıtlanması;

·        Verilerin makine-okunur bir formatta almak (veri taşıma); ve

·        Yukarıdaki hususlara verilen onayların iptali.

·        6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 11'de sayılan haklar

 

7- Kişisel Veri İşlenmesinin Hukuki sebepleri nelerdir:

Şirketimiz üretici olduğundan ürettiği ürünlerin tanıtılması, satışının sağlanması, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması ve şirket iş faaliyetlerinin müşteri deneyimine göre iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca şirketin yurt dışı bir grup şirketin bünyesinde olması, yurt dışından yönetilen bir ortak bilişim sistemine sahip olması, web sitesinin sunucu hizmetinin yurt dışından alınması nedeniyle kişisel veriler sistemin doğası gereği yurt dışında işlenmiş olmaktadır. Hasta altı bezi gibi özel ürünlerin sipariş edilmesi durumunda sağlık verisi işlenmesi de muhtemeldir. Ürünlerin son kullanıcılara/tüketicilere tanıtımı, yurt dışı veri aktarımı ve sağlık verisi işlenmesi konusunda “AÇIK RIZA” hukuki sebebine dayanarak işleme faaliyeti yürütülmektedir.  Bunların dışındaki işleme sebeplerimiz 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması kanunu 5. Maddede sayılan sebeplerdir. Her bir faaliyet özelinde farklı bir veya birden fazla hukuki sebebe dayanılmaktadır.

Eğer yukarıdaki hususlara vermiş olduğum onayı iptal etmek istersem, bunu kvkk@essity.com e-posta adresinden ilgili kişiye bildirebilirim. Onayımı iptal ettiğimde başka bir hukuki işleme sebebi yoksa hemen geçerlilik kazanır ve o ana kadar, Essity tarafından işlenmiş olan kişisel verilerimin yasallığını etkilemez.

Bu Muvafakat Beyanı hakkında soru veya endişelerim olması durumunda Essity Veri Koruma Yetkilisine kvkk@essity.com e-posta adresinden ulaşabilirim.

Essity ile uyuşmazlık yaşarsam ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkım mevcuttur.