Erkeklerde İdrar Kaçırma Nedenleri Nelerdir?

Erkeklerde İdrar Kaçırma

gerçekte sandığımızdan çok daha sık görülen; fakat doktora başvurmada ya da ifade etmede sosyokültürel nedenlerden dolayı ihmal edilen bir sorundur. Her yaş ve cinsiyette görülebilir, farklı tipleri ve bu tiplerin farklı sebepleri olabilir. Tedavi yolları idrar kaçırmanın tipi ve nedenine göre değişiklik gösterebilir. Bazen sadece yaşam kalitesini bozar; bazen de buna ek olarak,  sorunun altında ciddi nörolojik ya da hormonal bozukluklar yatabilir. Böyle bir durumda tanının gecikmesi başka sistemik sorunlara yol açabilir. Erkeklerde idrar tutmayı sağlayan kas yapısı daha dayanıklı olduğundan kadınlara oranla idrar kaçırma durumu daha az görülmektedir. Fakat, bu yaşandığı zaman kadınlara kıyasla erkeklerin de yaşam kalitesi önemli ölçüde etkilenmektedir.

Erkelerde İdrar Kaçırmanın En Sık Görülen Sebepleri

  1. İdrar Sonunda Damlama:
    Bu durum kişinin idrar yapmayı bitirdikten sonra ayağa kalktığında veya iç çamaşırını çektiğinde damlama şeklinde idrarın gelmeye devam etmesidir. Bazen giysileri ıslatacak kadar idrar kaçağı gözlenebilir. Her yaştan erkeklerde görülebilse de çoğu zaman iyi huylu büyümesiyle birlikte yaşanan bir sorundur. Prostat büyümesinin, mesane tıkanıklığına yol açtığı durumlarda, prostatın idrar yoluna doğru büyüyen kısımlarını çıkarmaya yönelik operasyonla (prostatektomi) tıkanıklığın açılması, tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır. Dış idrar yolunda, kalın bağırsakların çeperinde seneler içerisinde meydana gelen ufak baloncukların (divertikül) oluşumu da idrar sonu damlamalarına yol açabilir. Böyle durumlarda bu baloncukların çıkarılması ve idrar yolunun tamiriyle problem düzelebilir. Bu durumların dışında meydana gelebilecek idrar sonrası damlamaların tedavisi daha zor olabilir. Bu zor olgularda ne yazık ki medikal tedavi de yeterli değildir. Tedaviye cevap vermeyen hastalara, dış idrar yolunu daha efektif boşaltmaya yönelik birtakım teknikleri öğretmek daha yararlı olabilir.

  2. Prostat Büyümesine Bağlı İdrar Kaçırma:
    Prostat büyümesi; erkeklerde 50 yaşından sonra oldukça fazla görülen, bazı durumlarda çok daha erken yaşlarda da rastlanabilen bir durumdur. Her prostat büyümesi, mesane boşaltımında tıkanıklık yapmayabilir. Ancak erkenden tedavi edilmez ise mesane içerisinde meydana gelen yüksek hidrostatik basınç mesane duvarını geri döndürülemez derecede bozabilir ve mesane hem depolama hem de boşaltma vazifesini yapamaz duruma gelebilir. Aşırı sıkışma sebebiyle mesane kası zayıflığına bağlı idrar kaçırma yaşanabilir.

  3. Prostat Ameliyatı Ardından Görülen İdrar Kaçırma:
    Özellikle prostat kanseri tedavisinde, yapılan prostatın bütününün seminal veziküller ile beraber çıkarma operasyonları, daha nadir olarak da iyi huylu prostat ameliyatları ardından idrar tutmayı gerçekleştiren “üretral sfinkter” adı verdiği yapının zarar görmesi nedeniyle meydana gelirler. Tedavisinde sfinkteri güçlendiren kas egzersizleri, medikal ajanlar ve son çare olarak da cerrahi tedaviye başvurulmaktadır.


Kaynak;

https://www.academichospital.com.tr/dt_portfolio/erkeklerde-idrar-kacirma/

http://www.uzmantv.com/konu/erkeklerde-idrar-kacirma

http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/saglik/idrar-kacirma-hangi-hastaliklarin-belirtisidir-40052714

https://www.ateskarateke.com/idrar-kacirma-nedenleri-nelerdir

https://www.ntv.com.tr/saglik/prostat-ameliyati-sonrasi-idrar-kacirma-sorunu-yasanabilir,KcWtAmjEw0y8AQlmPnX6wQ